Intensieve samenwerking, altijd overal terecht

Recepten die u aanbiedt aan de balie worden direct klaargemaakt en zo volledig mogelijk verstrekt. De geneesmiddelen die u op recept ophaalt en zelfzorggeneesmiddelen worden in uw medicatiedossier geregistreerd. Dit dossier is beschikbaar binnen alle zes de vestigingen van ApotheekDenHaag.nl. Bij ieder recept wordt nagegaan door de apotheker(assistent) of het medicijn samengaat met uw andere medicijnen, allergieën of aandoeningen. Zo nodig vindt er overleg met de arts plaats en wordt er gekozen voor een ander geneesmiddel of aangepaste dosering.

apotheekdenhaag 06 min

Uw medisch dossier

Naast dat wij registreren welke medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen wij aan u verschaffen, houden wij ook actief uw medisch dossier op orde. Wij registreren wanneer eventuele bijwerkingen zijn opgetreden, u overgevoeligheden heeft, uw persoonsgegevens wijzigen en/of eventuele zwangerschappen of de wens daartoe. Om dit dossier zo volledig mogelijk te laten zijn, vragen wij u veranderingen in één van bovenstaande zaken aan ons te melden.

Landelijke Schakelpunt

Daarnaast kunt u zich aanmelden bij het Landelijke Schakelpunt. Daarin kunnen andere zorgverleners uw actuele medicatiegegevens opvragen en aanvullen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u ons daartoe toestemming verleent.

Verzekering

De apotheken binnen ons samenwerkingsverband hebben contracten met bijna alle verzekeraars. De kosten van de medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen wij dan ook in veel gevallen direct voor u declareren.

Zorg & Diensten Zorg & Diensten

Binnen ApotheekDenHaag.nl streven wij iedere dag naar de beste service en dienstverlening.

Ontdek onze diensten

Locaties

ApotheekDenHaag.nl heeft een netwerk van 5 apotheken tot haar beschikking.

Bekijk het overzicht