Intensieve samenwerking, altijd overal terecht

ApotheekDenHaag doet er alles aan om fouten en problemen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij tekort zijn geschoten of dat er een fout is gemaakt. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen en zo samen hopelijk tot een fijne oplossing komen.

Wij kennen een uniforme klachtenprocedure, zodat alles conform de heersende regels verloopt.

Als u (al) klant bent bij één van onze apotheken en uw klacht heeft betrekking op farmaceutische zorg of de apotheek zelf, meld uw klacht dan rechtstreeks bij de apotheek. Dat mag ook als uw klacht over een medewerker of de apotheker gaat. Wij leggen elke klacht schriftelijk vast en nemen deze altijd in behandeling.
Heeft uw klacht betrekking op de hulpmiddelenzorg van ApotheekDenHaag of is het van algemene aard? Neem dan contact op met de apotheek waar u de middelen heeft gekocht. Bekijk de locatiepagina voor de contactgegevens van uw apotheek.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op Apotheek.nl: klachten over uw apotheek. Levert de bemiddeling door de klachtenfunctionaris naar uw idee niet voldoende resultaat op? Dan kunt u besluiten om uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.


Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen

Heeft uw klacht betrekking op de hulpmiddelenzorg van ApotheekDenHaag en is uw klacht naar uw idee niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht aanmelden bij de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH). Zij nemen uw klacht in behandeling en geven u meer informatie over het proces. U leest meer informatie op de website van de LKMH. Of download hier het klachtenformulier.

Zorg & Diensten Zorg & Diensten

Binnen ApotheekDenHaag.nl streven wij iedere dag naar de beste service en dienstverlening.

Ontdek onze diensten

Locaties

ApotheekDenHaag.nl heeft een netwerk van 5 apotheken tot haar beschikking.

Bekijk het overzicht